Image Alt

Știre

   Stiri    În lupta împotriva pandemiei COVID-19 este important să nu uităm de boala contagioasă care omoară cei mai mulţi oameni pe glob în fiecare an – tuberculoza

În lupta împotriva pandemiei COVID-19 este important să nu uităm de boala contagioasă care omoară cei mai mulţi oameni pe glob în fiecare an – tuberculoza

Parteneriatul Stop TB România se alătură Parteneriatului Stop TB International (http://www.stoptb.org/) în apelul către toate guvernele lumii de a continua, fără întrerupere şi blocaje, programele naţionale de control al tuberculozei. Măsurile adoptate de guverne pentru stoparea pandemiei COVID-19 nu trebuie să aibă un impact negativ asupra asigurării diagnosticului, tratamentului, îngrijirii şi diverselor măsuri de susţinere a persoanelor afectate de TBC, inclusiv a grupurilor vulnerabile.

Secretariatul Parteneriatului Stop TB International a organizat o evaluare rapidă a impactului pe care pandemia COVID-19 și măsurile de stopare a acesteia îl au asupra răspunsului la TBC in 20 de țări dintre cele mai afectate din lume, care adună 54% din cazurile de tuberculoză la nivel global. Similar, Coaliţia Globală a Activiştilor TB (GCTA) derulează  un studiu internaţional în rândul membrilor săi proveniţi din societatea civilă şi comunităţi din 16 ţări.

Rezultatele acestor evaluări indică faptul că măsurile luate pentru stoparea pandemiei COVID-19 produc perturbări semnificative în programele naţionale de control al tuberculozei și au un impact masiv asupra comunităților și persoanelor afectate de boală, în special cele din rândul grupurilor vulnerabile, care au dificultăţi în a accesa tratamentul, îngrijirea medicală și alte tipuri de sprijin.

Principalele constatări ale evaluării rapide a programelor naţionale de control al tuberculozei (PNCT) includ:

 • Toate PNCT au raportat că sunt angajate în răspunsul la COVID-19. Cel puțin 40% dintre PNCT au raportat că unităţile sanitare care tratează tuberculoză (spitale, dispensare) sunt folosite pentru răspunsul la COVID-19; toate PNCT au menționat că planurile naționale de răspuns la COVID-19 menţionează că unităţile sanitare care tratează tuberculoză vor fi pe deplin implicate dacă COVID-19 se va răspândi mai mult..
 • PNCT au subliniat că fac tot posibilul pentru a se asigura că gestionarea Programului TB nu este afectată, dar condițiile devin foarte dificile.
 • Se observă o scădere a numărului de persoane care se prezintă / accesează servicii pentru tuberculoză. India, ţara cea mai afectată de TBC din lume, a raportat o scădere de aproximativ 80% a notificărilor zilnice de tuberculoză în perioada de restricţie a circulaţiei în comparație cu media notificărilor zilnice. Lipsa de date în timp real generează dificultăţi chiar și autorităților naționale în evaluarea situației în ceea ce privește scăderea notificărilor și identificarea cazurilor.

 

Alte situații observate sunt:

 • Oamenii evită să meargă sau nu au posibilitatea să ajungă la spitale și dispensare din cauza restricţiei circulaţiei și a reducerii mijloacelor de transport.
 • Întreruperi în transportul de spută și în furnizarea diferitelor tipuri de suport pentru tratament.
 • Activitățile de depistare activă a TBC s-au oprit.
 • PNCT nu au avut timp să se pregătească pentru utilizarea tehnologiei digitale pentru a monitoriza respectarea tratamentului
 • Întreruperea activităților de diagnostic, din cauza lipsei de personal și uneori chiar a spațiului de laborator.
 • Întreruperea activităților planificate, inclusiv a activităților incluse în graturile Fondului Global, din cauza restricțiilor de circulaţie – formare, supraveghere, servicii oferite grupurilor vulnerabile – inclusiv migranți, elaborarea și aprobarea Planurilor strategice naționale și elaborarea solicitărilor de finanțare.
 • Înrolarea și derularea în studiile mari de cercetare în domeniul TBC s-au oprit.

 

Toate PNCT au mai menţionat îngrijorări cu privire la:

 • vulnerabilitatea persoanelor cu TBC sensibilă și TBC rezistentă la medicamente faţă de COVID-19;
 • gestionarea tuberculozei rezistente la medicamente, deoarece spitalele sunt grav afectate sau chiar complet orientate către răspunsul la COVID-19;
 • lipsa echipamentului personal de protecție pentru furnizorii de servicii medicale care sunt demoralizați, cu volum de muncă imens;
 • capacitatea de aliniere la reformele în curs de desfășurare și planificate ale sistemelor de sănătate (inclusiv modificări ale sistemelor de finanțare).

 

Studiul derulat de Coaliţia Globală a Activiştilor TB (GCTA) în rândul comunităților, organizaţiilor societăţii civile și persoanelor afectate de tuberculoză a constatat un impact sever și similar al situației COVID-19 asupra gestionării problematicii TBC și a persoanelor cu TBC.

 

 • Acces redus la testare din cauza lipsei mijloacelor de transport în comun pentru a ajunge la unităţile sanitare TB, frica de COVID-19 din cauza lipsei de materiale individuale de protecție, personalul de laborator prea încărcat cu testarea pentru COVID-19.
 • Lipsa medicamentelor raportată de către pacienți din cauza restricţiilor de circulaţie impuse rapid, care nu le-au dat timp pentru pregătirea în avans, lipsa mijloacelor de transport personal sau public, lipsa stocurilor de medicamente din spitalele publice.
 • Întreruperea suportului nutrițional.
 • Persoanele cu tuberculoză au dificultăţi în procurarea de alimente, deoarece mulţi sunt plătiţi zilnic și cumpără mâncare în fiecare zi.
 • Informații false vehiculate în comunități.

 

România nu se află printre ţările care au răspuns la aceste evaluări dar scenariul din celelalte ţări şi dificultăţile cu care se confruntă atât pacienţii cât şi sistemul de îngrijiri medico-sociale se vor regăsi şi în ţara noastră. Este important să învăţăm din experienţa altor ţari şi să încercăm să anticipăm problemele ce vor apărea în curând.

 

Vom prezenta, în perioada următoare, situaţiile pe care le-am identificat noi în 5 judeţe şi municipiul Bucureşti cu potenţial de a influenţa negativ accesul persoanelor afectate de tuberculoză la servicii medicale şi de suport în comunitate.

 

*Tările din care au fost colectate date până acum sunt: Afganistan, Bangladesh, Cambodgia, Camerun, Coasta de Fildeș, India, Indonezia, Kazahstan, Kenya, Moldova, Mozambic, Nepal, Nigeria, Peru, Filipine, Africa de Sud, Tadjikistan, Thailanda, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.