Image Alt

Știre

   Stiri    Oportunități și vulnerabilități în finanțarea serviciilor medico-sociale pentru pacienții cu TB, HIV și Hepatită

Oportunități și vulnerabilități în finanțarea serviciilor medico-sociale pentru pacienții cu TB, HIV și Hepatită

15 milioane de euro.

Aceasta este valoarea financiară estimată a contribuțiilor aduse de organizațiile neguvernamentale în sprijinul sectorului public și a categoriilor vulnerabile în perioada inițială a epidemiei de coronavirus în România (perioada martie – mai 2020).

Numărul estimat de beneficiari direcți ai inițiativelor de sprijin derulate de organizațiile neguvernamentale pe perioada inițială a pandemiei depășește 30.000 de oameni.

Asta în timp ce:

 • Finanțările alocate de autoritățile publice centrale și locale pentru organizațiile neguvernamentale care furnizează servicii sociale continuă să rămână „per total la un nivel foarte scăzut” si excesiv birocratizate
 • Cuantumul subvențiilor pentru servicii sociale furnizate de către organizațiile neguvernamentale a scăzut continuu în perioada 2014 – 2017, consecutiv constatându-se înjumătățirea numărului de beneficiari pentru care s-au primit aceste subvenții în anul 2017 față de anul 2013.
 • Organizațiile neguvernamentale cu domeniul de activitate Sănătate reprezintă la nivel național un procent redus din totalul ong-urilor active în România (în medie 12%). Trebuie subliniat că în regiunea București-Ilfov, organizațiile neguvernamentale active în domeniul Sănătate reprezintă 28% din totalul ong-urilor înregistrate.

În perioada octombrie 20189 – iunie 2020, fundaţia Romanian Angel Appeal a elaborat un raport de monitorizare privind finanțarea organizațiilor neguvernamentale medico-sociale în România (Finantarea Organizatiilor Neguvernamentale Medico-Sociale_Monitorizare_2020), inclusiv implicarea ONG în pandemia COVID-19.

Concluziile nu sunt surprinzătoare, mai ales pentru organizaţiile active în domeniu, care se confruntă cu aceleaşi dificultaţi, an de an.

Sursele publice locale și naționale sunt cele mai puțin coerente din punct de vedere al mecanismelor de finanțare și cele mai puțin importante din punct de vedere al cuantumului net disponibil organizațiilor neguvernamentale medico-sociale.

Finanțările din fondurile structurale europene sunt departe de potențial, în special din cauza poverii birocratice a procedurilor.

Finanțările din fonduri ale organizațiilor internaționale și din fonduri private sunt cele mai coerente și importante surse pentru organizațiile neguvernamentale medico-sociale active în România.

Deși Ministerul Sănătății este unul dintre beneficiarii importanți ai activităților derulate de către organizațiile neguvernamentale în domeniul medico-social, implicarea financiară a acestuia este cea mai redusă dintre toate instituțiile publice implicate în zona serviciilor medico-sociale. În cadrul cercetării calitative realizate pentru acest raport, Ministerul Sănătății are zero mențiuni în privința colaborării cu organizațiile neguvernamentale în zona obținerii de finanțare (organizațiile internaționale și Ministerul Fondurilor Europene sunt entitățile cu cele mai multe mențiuni).

În privința finanțărilor din fonduri publice, locale sau naționale, principala problemă este cuantumul redus al finanțărilor disponibile pentru activitățile medico-sociale în combinație cu o birocrație excesivă a instrumentelor de finanțare. Cuantumul total al subvențiilor acordate anual nu a depășit 4,6 milioane de Euro, iar numărul organizațiilor neguvernamentale cărora le-au fost acordate astfel de subvenții nu depășește cifra de 138 pe an, sub 10% din totalul organizațiilor neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale.

„Stăm la mâna consilierilor locali când aplicăm pentru finanțări. Uneori le primim, alteori nu, procesul este foarte subiectiv în funcție de cum cred consilierii locali.” – Coordonator ONG

Soluţiile identificate la nivel central pentru creşterea accesului ONG din domeniul socio-medical cuprind:

 1. pe termen scurt:
 • Modificarea articolului 11 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 377/2017 cu adăugarea la alineatul 1 a organizațiilor neguvernamentale active în domeniul medico-social. Această modificare va corecta discriminarea prezentă permițând încheierea de contracte pentru desfășurarea de activități prevăzute în programele naționale de sănătate publică între direcțiile de sănătate publică și organizațiile neguvernamentale.
 • Introducerea unor condiționalități pentru instituțiile publice din sistemul sanitar care accesează programe de finanțare sub axele 2, 3 sau 4 în cadrul POS 2021 – 2027 în sensul obligativității de a avea parteneri sau co-aplicanți organizații neguvernamentale cu experiență în domeniul medico-social.
 1. pe termen lung:
 • constituirea unui Fond Național destinat finanțării activității organizațiilor neguvernamentale din domeniul medical prin care, pe baza unor criterii clare de eligibilitate și transparență, să se poată asigura o finanțare multi-anuală predictibilă determinată de prioritățile naționale de sănătate publică stabilite prin Strategia Națională de Sănătate Publică.
 • Crearea unui program de finanțare în cadrul uneia dintre axele prioritare din POS 2021 – 2027 dedicat exclusiv organizațiilor neguvernamentale din domeniul medico-social (pe modelul granturilor Spațiului Economic European).

În ceea ce priveşte relația financiară cu autoritățile publice locale, măsurile identificate sunt în principal:

 • Introducerea obligativității legale pentru autoritățile locale de a deschide apeluri de finanțare multi-anuale pentru activități medico-sociale derulate de organizațiile neguvernamentale. În aceste apeluri trebuie luate în considerare prioritățile de sănătate publică stabilite în Strategia Națională de Sănătate.
 • Îmbunătățirea Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 privind nomenclatorul serviciilor sociale în sensul creșterii specificității tipurilor de activități eligibile pentru finanțare.
 • Creșterea transparenței și stabilirea de reguli clare pentru procesele de contractare sau alocare de fonduri organizațiilor active în domeniul medico-social în special de către autoritățile publice locale.

 

Raport privind Finantarea Organizatiilor Neguvernamentale Medico-Sociale_Monitorizare_2020