Image Alt

Știre

   Stiri    Cerere de ofertă privind achiziția de servicii dezvoltare și difuzare spot TV

Cerere de ofertă privind achiziția de servicii dezvoltare și difuzare spot TV

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția de Servicii creaţie, producţie şi difuzare spot TV pentru realizarea şi difuzarea pe canale naționale de televiziune a unui spot TV de informare şi creştere a nivelului de conştientizare a publicului cu privire la tuberculoză.

Bugetul maxim total disponibil – 467.347,52 lei, fără TVA, respectiv 556.143,54 lei, cu TVA. Documentația este aferentă procedurii de Achiziţie competitivă deschisă națională finanțate prin Grantul TB al Fondului Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul ROU-T-MOH 1762 – „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate din România privind controlul tuberculozei”.

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) derulează prezenta procedură în calitatea sa de Sub-Recipient Implementator al finanțării primite de la Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea unui Contract de prestări servicii, ce se va semna între Fundație și operatorul economic declarat câștigător.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț. Ofertanţii pot depune doar o singură ofertă care să includă toate serviciile menționate mai sus.

Ofertele vor fi trimise pe ambele adrese de e-mail: cristina.enache@raa.ro şi dana.marin@raa.ro.

3. Data limită pentru primirea ofertelor este: 18.03.2021 ora locală: 15:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată până la data limită menţionată pentru depunere.

Data limita pentru solicitarea de clarificări este: 15.03.2021 Solicitările de clarificări trebuie să fie transmise în scris, pe email, la adresele: cristina.enache@raa.ro şi dana.marin@raa.ro.

4. Având în vedere contextul epidemiologic actual, nu se acceptă oferte
trimise prin poştă sau aduse la sediul Fundației.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi transmisă în conformitate cu Anexa 1 și Anexa 2. Ofertele transmise nu se returnează, fiind dovada participării ofertanților la procedură.

Mai multe informații AICI