Image Alt

Proiect

   Proiecte   Nume Proiect Demo

Nume Proiect Demo

Aici Project Slogan title

„Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport” contribuie activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional şi local, deoarece propune intervenții de sănătate și de educație non-formală, dedicate în special copiilor și părinților dezavantajați sau aflați la risc de excluziune socială.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.

1. Creșterea, până la finalul proiectului, a accesului la servicii de sănătate de calitate pentru min 400 de școlari din Hârșova, dintre care min 75% de etnie roma;

2.Crearea de abilități de viață pentru minim 500 de copii și tineri vulnerabili din UAT (din care 400 roma) Hârșova, prin furnizarea de activități educative nonformale;

3. Creșterea, până la finalul proiectului, a nivelului informare cu privire la drepturi legale și a competențelor privind îngrijirea și educarea copiilor pentru 80 de părinți aflați în situații vulnerabile, dintre care min. 30 femei roma, prin furnizarea unui program de educație parentală cu componente de awareness și empowerment;

4. Promovarea incluziunii sociale și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor, prin formarea a 10 animatori socio-educativi, 60 de profesioniști din APL și 25 lideri comunitari, 10 tineri roma participanți la o vizită de studiu

descriere extra

Resurse

test 3

test 4

Susținători / parteneri

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului Dezvoltare locală. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE, accesaţi www.eeagrants.ro și www.frds.ro.