Image Alt

Știre

   Stiri    SELECȚIE DE OFERTE Servicii organizare evenimente

SELECȚIE DE OFERTE Servicii organizare evenimente

Organizare eveniment de planificare strategica X 2 zile X 20 de persoane – costuri care includ sala, masa, pauze de cafea.

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român, cu sediul în București, Sector 3,  Strada Rodiei, Nr. 52, intenționează să achiziționeze Servicii organizare evenimente – Organizare eveniment de planificare strategica X 2 zile X 20 de persoane – costuri care includ sala, masa, pauze de cafea, necesare pentru derularea și implementarea Proiectului ”Implicare civica pentru o sanatate mai buna a comunitatii”, nr contract RO2020/ACF_A3_GS_13.


Procedura aplicată

Atribuirea contractului de drepturi de autor se va realiza prin Achiziție directă – Selecție de oferte, în conformitate cu Ord. 1284/2016 si Anexa 6 – Reguli pentru realizarea achizițiilor în cadrul programului Active Citizens Fund România


Obiectivul contractului de achiziție

Achiziția de Servicii organizare evenimente – Organizare eveniment de planificare strategica X 2 zile X 20 de persoane – costuri care includ sala, masa, pauze de cafea, necesare pentru derularea și implementarea Proiectului ”Implicare civica pentru o sănătate mai buna a comunităţii”, nr. contract RO2020/ACF_A3_GS_13.

Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea serviciilor ofertate, astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate de achizitor. Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și obligatorii. Neîndeplinirea oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la considerarea ofertei ca fiind neconformă și la respingerea ei.

Ofertantul trebuie să depună oferta în format electronic prin transmitere către următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro, cristina.enache@raa.ro 


SPECIFICAȚII TEHNICE pentru Servicii organizare evenimente – Organizare eveniment de planificare strategica X 2 zile X 20 de persoane – costuri care include sala, masa, pauze de cafea

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în Specificațiile tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și documentele solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, schițe sau documente pe care le consideră necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în Specificațiile tehnice sau neprezentarea, atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind neconformă.


Facturarea /plata serviciilor: Întrucât prezenta procedură este finanțată prin Programul Active Citizens Fund, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, procedurile financiare urmează anumite reguli și termene de finanțare și eligibilitate, astfel încât facturarea/plata serviciilor se va realiza pe baza proceselor verbale de acceptare a operei, întocmite de prestator/persoana fizica și acceptate de achizitor fără obiecțiuni. Nu se vor face plăți în avans. Platile se vor realiza după prestarea serviciilor/ semnarea PV urilor și se vor plăti în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data prestarii serviciilor, pe baza proceselor verbale de acceptare a operei , întocmite de prestator și acceptate de achizitor fără obiecțiuni.


CERINȚE:

Vor fi prezentate MINIM 2 propuneri de locații din partea unor hoteluri de minim 3 stele sau echivalent, cu acces facil la mijloace de transport în comun / posibilităţi de parcare

Locație: București, zona A, cu acces la facil la transportul în comun / posibilităţi de parcare

Perioadă: 26 – 27 ianuarie 2023

Servicii solicitate

 • Asigurare sală de curs pentru 2 zile x 1 eveniment 
 • Asigurare hrană: 
  •  Prânz
  • pauze de cafea

Detalii:

 

 • Asigurare sală de curs 

 

 • Sala de curs va fi amplasată în aceeași clădire în care se servește masa. 
 • Sala de curs este necesară pentru 2 zile, în intervalul 8.00 – 18.00, astfel: 1 sala capacitate cca 23 persoane, cu posibilitatea de așezare participanti la  4-5 mese preferabil rotunde, masa prezidiu. 
 • Dotări: scaune (23 buc), mese, laptop, sistem de proiectare video si audio (boxe) si ecran, flipchart, hartie si markere, acces internet, acces la copiator/imprimantă.
 • Sălile vor beneficia atât de lumina naturală, cât și de sistem de iluminare electric, nu vor fi amplasate la subsol, vor fi prevăzute cu mese și scaune și vor permite inclusiv amenajarea participanților în ”U”. 
 • În sala de curs nu vor exista stâlpi de susținere / alte elemente arhitecturale sau de design dispuse astfel încât să obstrucționeze vederea participanților către zona facilitatorului/ ecranului  
 • Sălile vor fi dotate cu sistem de încălzire și/ sau sistem de ventilație, astfel încât atmosfera să fie corespunzătoare derulării evenimentului.
 • Oferta tehnică va include fotografii ale sălilor propuse.
 • Ofertele prin care sălile cu destinație inițială de restaurant sunt transformate în săli de instruire / evenimente vor fi declarate neconforme și nu vor fi evaluate.
 • Agenda evenimentlui va fi pusă la dispoziția operatorului economic, declarat câștigător, cu 5 zile înainte de desfășurarea acestuia.

 

 • Asigurare hrană (prânz și pauze de cafea)

 

 • este necesară hrana pentru cca. 20 participanți x 2 zile/curs. 
 • Prânz: 20 pers x 2 zile 
  • Oferta va cuprinde minim 2 variante de meniu care vor conține ciorbă / supă,  fel principal, salată, desert, apă plată, apă minerală. Meniul va conține și preparate vegetariene/ lacto-ovo-vegetarian/ de post, în funcție de preferințele participanților. Aceste aspecte vor fi confirmate cu achizitorul;
 • Pauză de cafea 20 pers x 3 pauze de cafea x 2 zile 
  • Pauzele de cafea vor include: patiserie dulce și sărată / fursecuri (minim 200 gr/ participant), cafea, lapte pentru cafea (200ml/pers), pliculețe ceai diverse arome, apă plată, apă minerală, miere, zahăr, lingurițe și pahare de unică folosință.
  • Pauzele de cafea vor fi servite într-un spațiu special amenajat, foarte aproape de sala unde se derulează evenimentul.

Găsiți mai multe informații accesând documentul disponibil mai jos:

Cerere de oferta servicii organizare